Spiritualiteit en Zijn

Spiritualiteit en Zijn

Spiritualiteit en Zijn

Spiritualiteit is zo oud als de mensheid zelf. In onze huidige maatschappij is het naar de achtergrond gedreven en het speelveld geworden van religieuze organisaties. Echte spiritualiteit gaat echter over jouzelf. Over jouw ziel, jouw Zijn, en over jouw zielsgroei. Ik ben niet religieus opgevoed en houdt mij daar ook niet mee bezig. Ik ben, in dit leven, nooit lid geweest van enige religieuze organisatie en heb nooit een guru gevolgd. Ik heb wel aan wat dingen geproefd, maar ik sta erg graag op eigen benen en volg mijn eigen weg. Alles wat ik over spiritualiteit zal schrijven is dan ook vanuit het perspectief van de ziel, het Zijn, en niet vanuit een verering of aanbidding van iets of iemand. Ik kan inmiddels zien dat spiritualiteit onlosmakelijk met het leven is verbonden, of je er nu naar wilt kijken of niet.

Spiritualiteit is inmiddels een heel belangrijk onderdeel van mijn leven. Ik heb veel gedaan en veel werk bestudeerd. Mijn zoektocht naar het spirituele begon in 1999 toen ik na jaren van redelijk ‘onbewust’ en emotieloos door het leven gaan voor een grote keuze werd gesteld. Ik moest voor mijzelf opkomen of op de achtergrond blijven. Door de druk om deze keuze te moeten maken is er een stroom op gang gekomen die de jaren daarna in intensiteit toenam en heeft gezorgd voor vele onverwachte en wonderbaarlijke ervaringen. Gebeurtenissen die er voor zorgden dat ik niet langer kon ontkennen dat er iets buiten mijzelf was dat zich met mijn leven bemoeide. Er volgde een zoektocht naar wat dat ‘iets’ dan was. Ik was niet religieus opgevoed en het woord God kwam nauwelijks over mijn lippen. En dat doet het nog steeds niet. Het ‘iets’ heeft weinig te maken met wat de mensen God noemen, al zijn er wel wat raakvlakken en overeenkomsten. Het ‘iets’ is energie, de bron van alle bestaan. Energie die ik kan voelen, kan begrijpen, die tegen me praat en die invloed op mijn leven uitoefent. Het heeft mij ontzettend veel geleerd, mijn leven doen begrijpen en het betekenis gegeven. Ik begrijp nu wie en wat ik ben, wat ik hier kom doen en wat de bedoeling is dat wij hier met zijn allen doen. Ik begrijp nu wat het verband is tussen hoogbegaafdheid en spiritualiteit. Zodra je dat in de gaten krijgt is alles heel nauw met elkaar verbonden en wordt het zinvol en begrijpelijk.

Ik ben er van overtuigd dat er op dit moment meer en meer mensen geconfronteerd worden met het ‘iets’ dat invloed op hun leven uitoefent. Meer en meer mensen vragen zich af wie zij werkelijk zijn, of ze wel zo gelukkig zijn met de manier waarop zij hun leven leven, of er niet veel meer achter zit en wat dan….

In de artikelen op de volgende pagina’s en binnen het abonnementsgedeelte vertel ik mijn verhaal, mijn ervaringen en mijn zienswijze. Je hoeft op geen enkele wijze van mij aan te nemen dat dit de waarheid is. Ga het zelf ervaren. Stel je open, lees, luister en kijk om je heen en bepaal wat voor jou belangrijk is, wat goed voelt, wat jou rust geeft. Rust en je hart zijn hierin je allergrootste, allerbeste en meest betrouwbare raadgevers.

Ik voel mij met één bron van informatie zeer verbonden: Kryon. Ik ben geen volgeling of iets dergelijks, het is meer dat we in een hele goede verstandhouding samenleven. Kryon is een entiteit, een collectief van zielen, die sinds 1989 informatie doorgeeft aan de mens, via de channeler Lee Carroll. De informatie die hij doorgeeft is heel bijzonder en zeer praktisch. Hij geeft altijd positieve, stimulerende uitleg door, ten behoeve van de gehele mensheid. We hoeven niemand te aanbidden, geen rituelen uit te voeren, alleen maar je eigen gevoel te volgen. Je kan komen en gaan wanneer je wil, in alle vrijheid. Ik heb heel veel van hem geleerd over hoe het leven in elkaar zit en wie en wat je werkelijk bent. Omdat de taal die hij gebruikt niet altijd even makkelijk is vind je onder de tegel Kryon vertalingen en uiteenzettingen. Hier ben ik kort geleden mee begonnen dus de collectie moet nog groeien.

Andere informatie die ik zeer waardevol acht zijn de channelingen van Bashar door Daryll Anka en van Jeshua door Pamela Kribbe. Channelers zijn ook mensen en niet iedereen is in staat om even neutraal te zijn en zijn eigen denkbeelden buiten beschouwing te laten. Wees dan ook altijd kritisch en vertrouw op je eigen gevoel. Zodra je ergens aan twijfelt of een onrustig gevoel in je buik krijgt, laat het dan los en zoek verder naar informatie die wel goed voelt. Iedereen heeft een ander pad en heeft dus ook andere informatie nodig. Dat de één veel aan bepaalde informatie heeft zegt niets over jou. Volg je eigen intuïtie, dat is je enige echte waarheid.