Depressie en burn-out I

Depressie en Burn-out

Depressie en burn-out I

Er wordt in de wetenschap aangegeven dat er twee vormen van depressie zijn, één met een lichamelijke- en één met een psychische oorzaak. Of dat werkelijk zo is laat ik even in het midden, want ik verwacht dat het langdurig verkeren in psychische nood van grote invloed kan zijn op het lichaam. Ik wil op geen enkele manier suggereren dat ik een diagnose stel of aanwijzingen geef over medicijn gebruik. Daartoe ben ik niet bevoegd en daarvoor adviseer ik in alle gevallen contact op te nemen met de daarvoor bevoegde behandelaar.

Ieder mens voelt zich van tijd tot tijd niet lekker in zijn vel. Een depressie of burn-out is letterlijk en figuurlijk een hele zware vorm van niet lekker in je vel zitten. Ze zijn in wezen beiden hetzelfde. Mensen gebruiken alleen een ander woord wanneer ze bedacht hebben dat de oorzaak voor hun depressie gevonden kan worden in te lang, te hard werken en noemen het dan burn-out, maar in wezen zijn beiden hetzelfde. Depressie en burn-out ontstaan wanneer je gedurende lange tijd, vaak, en ver, over je grenzen bent gegaan. Op allerlei manieren. Op dit moment is de druk waaronder mensen staan ongekend hoog. Nooit eerder in de tijd waren de problemen en omstandigheden waarmee mensen moesten zien te dealen zo complex en zo stressvol. Op dit moment, staan alle systemen die we de afgelopen honderd jaar ontwikkeld hebben op scherp, iedere baan is onzeker, we proberen uit een pandemie en een economische crisis te komen, schandalen komen meer en meer aan het licht en oude structuren vallen weg. Familieverbanden, vriendschappen, niets is meer hetzelfde, veel mensen voelen zich heel erg eenzaam.
Als je goed en eerlijk kijkt is het chaos in de wereld. Daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen. Maar weining mensen hebben nog het gevoel dat ze ‘zichzelf’ zijn. Als je niet heel stevig in je schoenen staat is er voedingsbodem genoeg voor een depressie.

Een depressie wordt echter in deze wereld gezien als iets ´verkeerds´, iets wat zo snel mogelijk, eventueel met behulp van medicijnen moet worden bestreden. Dat wordt voornamelijk ingegeven door angst. Angst dat de depressie niet overgaat of zal uitmonden in de wens tot suicide. Zeker dat laatste is iets waar men in hulpverleningsland nauwelijks raad mee weet, dat gaf een eerlijke GGZ-manager enige tijd geleden toe, toen hem gevraagd werd naar het waarom van de sterke toename van suicidepogingen in de afgelopen paar jaar.
Mensen vinden het  lastig om te gaan met de moeilijke, zware, soms langdurig aanwezige sombere gevoelens van anderen. Terwijl er eigenlijk niets is om bang voor te zijn. Het zijn de emoties en gevoelens van de ander, dat hoeft geen effect te hebben op jou. Het feit dat het je confronteert met je eigen gevoelens maakt dat je je er ongemakkelijk bij gaat voelen.
Maar wat is eigenlijk de boodschap van een depressie?

Een depressie of burn-out is een boodschap aan jezelf

Een depressie is eigenlijk één grote boodschap, a red flag, aan jezelf. Hoe moeilijk en hoe zwaar ook, het is een omstandigheid die je iets wil laten zien.

Een depressie wil je laten zien dat de manier waarop je je leven invult niet is wat goed voor je is. Als jij doet waar je hart naar uitgaat, als je goed luistert naar je gevoel, als je dichtbij jezelf bent, blij bent, liefde voelt en een stevig zelfbeeld en veel zelfvertrouwen hebt en goed je grenzen aangeeft, dus als je juist erg lekker in je vel zit, dan kun je niet in een depressie zitten. Ze gaan niet samen. Ze zijn allebei uitersten op de emotionele schaal.

Als je goed in je vel zit is je energieniveau hoog, bij een depressie is je energieniveau heel laag. Een depressie laat je dus zien dat je niet daar bent waar het de bedoeling is dat je bent. Want niemand is voorbestemd om zijn leven onder op de bodem van de put te blijven zitten. Niemand wordt geboren met de intentie om ongelukkig te zijn. Wanneer je wegzakt in gevoelens van onvrede, van somberheid, van onvermogen, dan wordt het hoog tijd dat je een aantal zaken onder loep gaat nemen.

De weg uit een depressie of burn-out

De weg uit een depressie loopt eigenlijk via een helemaal niet zo ingewikkelde weg. Alleen omdat we een depressie tot nu toe onbewust beleefden zagen we die weg niet. En kun je er heel lang in blijven ‘hangen’. Wanneer je zelf niet het initiatief kunt nemen om er uit te komen, omdat je je niet direct bewust bent van de oplossing, kan het lang duren voor de weg er uit gevonden is. Maar hij komt eigenlijk altijd.

De depressie ontstaat doordat je gedurende (hele) lange tijd dingen doet die je niet prettig vindt, met mensen omgaat die je niet prettig vindt, dingen accepteert die je niet prettig vindt (waar je dus niet achter staat), je over je grenzen heen gaat om anderen te plezieren of omdat je gevoelens die je wel hebt niet de ruimte geeft die ze nodig hebben en opslaat in je lijf. Wil je uit deze situatie, dan zul je daar zelf aan moeten werken. Niemand anders kan dit voor je oplossen.

Toen ik mij in mijn wat ze noemen ‘Dark night of the Soul’ bevond en zonder hulp van enige reguliere hulpverlener mijn weg daaruit aan het zoeken was, kwam ik langs een uitleg die voor mij een enorme omslag betekende. Een manier om naar je depressie te kijken en werkelijk te begrijpen wat er gebeurd. Het uit een depressie geraken verloopt in een aantal stappen ofwel fasen. Deze methodiek gebruik ik in mijn praktijk en leg ik uit onder de knop Depressie en burn-out II.