Hoogbegaafden binnen de ICT

Gedachtegangen, Blogs en Schrijfsels

Hoogbegaafden binnen de ICT

Vroeger dacht ik ook dat veel hoogbegaafden binnen de ICT te vinden zouden zijn. Dit omdat daar de grootste innovatieve stappen gezet leken te worden en het analytisch denken daar erg wordt aangesproken. Het uitzoeken en oplossen van problemen, ontdekken van oorzaken en uitdenken van nieuwe mogelijkheden leek een ideaal plaatje om een hoogbegaafde goed te laten gedijen. Misschien is dit in de beginjaren ook zo geweest maar op dit moment is het zeker niet meer zo dat de ICT-wereld een wereld van hoogbegaafden is.

In mijn werkende leven heb ik al veel verschillende bedrijven van binnen gezien en heb ik in veel verschillende branches gewerkt. Dat vind ik in basis heel leuk, ik maak graag veel mee, hou van afwisseling. De afgelopen ruim 4 jaar ben ik werkzaam geweest bij softwarebedrijven en voor zover ik het gezien heb gaat het bovenstaande daar ook zeker niet meer op. De problematiek die ik daar ben tegengekomen verschilt niet zo heel veel van overige bedrijven. Wanneer de hoogbegaafde dus in een softwarebedrijf terecht komt, dan blijft hij of zij ook daar tegen bepaalde problematiek aanlopen en kan daar zeker ook zeer in de problemen komen.

Problemen die ik in deze bedrijven tegenkwam waren onder andere:
– Grote afstand tussen directie en de werkvloer;
– Serviceafdelingen die weinig klantvriendelijk waren;
– Oudere werknemers, the selfmade ict-er van vroeger tijden, die de veranderingen niet konden bijhouden, gestagneerd waren en vasthielden aan oude gewoonten en methoden;
– Gebrek aan motivatie om het werk wat afgeleverd werd echt af te stemmen op de klant, de klant was er voor hen, niet zij voor de klant;
– Gebrek aan communicatie, tussen afdelingen, medewerkers onderling en tussen directie en werkvloer;
– Gebrek aan communicatie met klanten;
– Niet goed registreren van werkzaamheden in incidentensystemen;
– Teveel leunen op bepaalde mensen in de organisatie die heel kundig zijn, bijna niet te vervangen zijn;
– Niet op tijd zorgen voor het vervangen van belangrijke mensen binnen de organisatie zodat kennis tijdig en behoorlijk is overgedragen;
– Gebrek aan orde in systemen, van boekhouding tot adressenbestanden;
– enzovoort, enzovoort….

De reden waarom ik steeds opnieuw een organisatie moet verlaten is omdat ik de problematiek al snel kan doorzien en ondanks de nodige voorzichtigheid die ik daarbij in acht neem te veel van de problematiek aan de kaak stel, te veel vragen stel, te veel de vinger op de zere plek weet te leggen.
En hoe voorzichtig en omzichtig je dat ook probeert te doen, men wil het liever niet zien. Zodra je problematiek weet te benoemen voelen allerlei mensen zich bedreigt en reageren dat af op de boodschapper.

De hoogbegaafde komt dan ook vaak in de knel, ook in de ICT. Rechtvaardigheid is een belangrijk ding voor een hoogbegaafde. Dat is niet zomaar, dat hangt direct samen met het hoge bewustzijn dat zij hebben.
Compassie, begrip, aanvoelen en integriteit nemen exponentieel toe wanneer je bewustzijn hoger wordt. Bij hoogbegaafden is een hoge mate van bewustzijn van kinds af aan aanwezig alleen beseffen zij dit meestal niet. Hun referentiekader is een enorme groep mensen die de dingen anders ziet en beleeft. Dit maakt het zeker in een zeer analytisch ingestelde werkomgeving niet makkelijk om je te handhaven. De hoge mate van analytisch denken in de ICT brengt je ver van je gevoel af terwijl je hoge bewustzijn dat gevoel juist heel hard nodig heeft. Je leeft dan dus in een erg tegennatuurlijke omgeving. Ergens gaat dat vaak wringen. Je raakt gefrustreerd over jezelf, je collega’s, je werkzaamheden.

Tenzij je je bewustheid gebruikt om te zien wat er gebeurt. Welke krachten spelen er? Welke angsten brengen je collega’s tot datgene wat ze doen? Is een collega in staat zijn bewustzijn te vergroten of is het onbegonnen werk? In hoeverre ben jij als hoogbegaafde een mentorrol op je te nemen? Je hoge bewustzijn te gebruiken om er niet bij te horen maar bij te staan. Te begeleiden, te coachen, te helpen groeien. Jij als mentor, zie het voor je. Wat is voor jou een goede mentor? Het zal niet altijd makkelijk zijn maar het helpt je. Het geeft veel meer vervulling dan verzet, verwijten en terugtrekken.

Ik weet dat ik geboren ben om spiegel te zijn. Het helpt anderen en dat is mooi maar het kost mij ook veel. Toch, sinds ik besef dat als ik ergens binnenstap en de energie in beweging zet, al zijn de resultaten niet altijd even zichtbaar, gaat het met mij veel beter. Ik heb geleerd dat ik nooit kan inschatten wat het uiteindelijke resultaat van de spiegeling zal zijn. Er is veel meer rust gekomen in mezelf.

De ICT wereld is veel te groot geworden om door hoogbegaafden gedomineerd te worden, ook hier hangt alles af van begrip voor elkaar, van acceptatie, van open- en eerlijkheid. Daarin is ook in deze sector nog veel te leren.

Esther-Marieke, ©2020