De connectie tussen spiritualiteit en hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid in het juiste perspectief

De connectie tussen spiritualiteit en hoogbegaafdheid

Het verband tussen hoogbegaafdheid en spiritualiteit is helemaal niet zo moeilijk te leggen. Eigenlijk als je erover nadenkt, is het heel makkelijk en logisch.

Ik sprak eerder over de informatie die binnen kan komen op het moment dat je kunt voelen, wanneer je afgestemd bent op je lichaam. Informatie over hoe de wereld en het universum in elkaar zitten. Hoogbegaafden kunnen, wanneer zij zich hiervoor inspannen, deze informatie tot op hoog niveau opvangen en begrijpen. De gaven die zij met zich meegenomen hebben naar deze aarde, getuigen van een vergaande ontwikkeling van de ziel en dus een hoog begripsvermogen met betrekking tot het bestaan op aarde en het universum.
Maar ondanks dat zij de vermogens hebben om dit vergaand te kunnen begrijpen, moeten ook zij de keuze maken, en moeite willen doen, om het te wíllen begrijpen. Ze kunnen ook de keuze maken zich hier niet voor open te stellen. Dat is hun goed recht, we leven in plek in het universum waar de ‘vrije wil’ een hoog goed is.

Onze maatschappij is er de afgelopen eeuwen op ingericht geweest om mensen zo min mogelijk te laten weten over ‘wat er nog meer is’. Dit is iets wat door de mensheid zelf gecreëerd is. Het was niet nodig of ‘de bedoeling’ vanuit het universum, het is ontstaan doordat in het verleden een groep mensen er voor koos om een vorm van ongelijkheid te creëren om macht uit te kunnen oefenen. Mensen die weinig kennis hebben, zijn makkelijk te sturen en te beïnvloeden. Daarbij is angst een makkelijk instrument om mensen voor je te laten werken. Degenen die meer of veel kennis hebben wil je dan ook graag binnen de lijntjes houden, als je daar belang bij hebt. En er is nog steeds een aantal groepen mensen op deze aardbol die daar een heel groot belang bij hebben. Ik ben geen conspiracy-denker, het is ook daarbuiten niet moeilijk om te zien dat er een kleine groep mensen veel macht heeft in deze wereld.

Dit ‘binnen de lijntjes houden’ is te bereiken door mensen te rationaliseren, ver van hun gevoel af te brengen. Hoe meer je denkt, hoe minder ruimte er is om te voelen. En als je niet kunt voelen kun je de informatie die ‘niet rationeel’ is ook niet waarnemen. Rationele informatie kun je beïnvloeden, je hebt er controle over. Hersenen zijn een computer, je krijgt terug wat je erin stopt. Of dat nou positief of negatief is. Gevoelsinformatie laat zich veel moeilijker manipuleren.

Ook hoogbegaafden worden daardoor beïnvloed en wijzen veel van wat niet rationeel is af. Ik moet ook tegenover hoogbegaafden vaak verdedigen of verantwoorden dat ik me met spiritualiteit bezighoud. Niet dat ik me werkelijk verdedig of iets te verantwoorden heb, maar je begrijpt wat ik bedoel… En dat terwijl de ‘groten der aarde’ die door de meeste hoogbegaafden als zeer belangrijk worden gezien er, vroeg of laat, allemaal heel spirituele ideeën op nahielden.

Veel van de spirituele informatie is energie. Deze energie moet je ontvangen, voelen, interpreteren en toepassen. Dit moet je vaak in je eentje, tegen alle stromen en weerstanden in, met veel doorzettingsvermogen bewerkstelligen. En zie, daar komen alle gaven van hoogbegaafden ineens heel goed van pas.

Je hebt een hoog bewustzijn (gave 1) en om de informatie die dit hoge bewustzijn bereikt goed te kunnen begrijpen en te interpreteren heb je een hoge intelligentie nodig (gave 2). Om een groot deel van de informatie van dit hoge bewustzijn te kunnen waarnemen heb je een hoge mate van gevoeligheid (gave 3) nodig. Omdat hier geen kant en klare oplossingen voor zijn in onze maatschappij, heb je veel creativiteit (gave 4) nodig om je dit alles eigen te maken. En omdat het iets is wat nog nauwelijks geaccepteerd lijkt te worden door de wereld om je heen, heb je veel doorzettingsvermogen (gave 5) nodig om dit te doen.

Waarover nog weinig bekend is, is de invloed van het lichaam dat je gekozen hebt, in dit leven. In de video hieronder wordt daar ook over gesproken.