Alignment Hypnosis

Wat hoogbegaafdheid en hypnose met elkaar te maken hebben

Hypnose kan je helpen antwoord te krijgen op hele diepgaande vragen. Vragen waar vooral veel hoogbegaafden zich mee bezighouden. In de afgelopen jaren heb ik een aantal zeer diepgaande vormen van hypnose bestudeerd.

Het mooie en interessante voor mij was dat je in contact kunt komen met het zielsdeel van jezelf dat wij het ‘onbewuste’ noemen. Het is in werkelijkheid helemaal niet onbewust, alleen wij noemen het zo omdat wij, als mens, ons er zelf niet van bewust zijn. Wij leren niet hoe we er mee in contact kunnen komen, sterker nog, het wordt aan alle kanten ontraden en belachelijk gemaakt. Het is omgeven door een raar soort angst. Maar waarom zou je bang moeten zijn voor jezelf? Waarom wordt het ons zo ontraden om slimmer te worden en meer te weten over jezelf? Omdat je dan tot de ontdekking komt dat het leven heel anders in elkaar zit dan je tot nu toe dacht. En dan zou het wel eens kunnen dat je niet meer mee wil lopen in de mainstream, je niet meer wil aanpassen, je eigen pad gaat lopen.

Uit eigen ervaringen, niet vanuit een stroming, religie of via een guru, heb ik in de afgelopen 30 jaar stapje voor stapje ontdekt dat er leven na de dood is. Dat we blijven bestaan. Dat we een ziel hebben die er al was voor dit leven en ook zal zijn na dit leven. Dat is niet nieuw. Maar we nemen dit ‘weten’ vaak niet erg serieus omdat we niet weten wat we er mee moeten. Totdat je dat wel gaat doen. En als je dit ‘weten’ werkelijk tot je door laat dringen, dan zet dat je huidige leven in een totaal ander daglicht. Want dat betekent dat het heel belangrijk is wat je in dit leven doet, hoe je je ontwikkelt, waar je voor staat en hoe je je gedraagt. Het betekent dat wat je nu doet invloed heeft op je toekomst, ver voorbij dit leven.
En dat is zo groot, daar staan we liever niet bij stil…

Hoogbegaafden zijn vaak van kinds af aan al bezig met de vragen Wie ben ik, Waar kom ik vandaan en Waarom ben ik hier? Van nature bezitten ze een hoge mate van Bewustzijn. Ze hebben hun hoogbegaafdheid meegekregen bij hun geboorte om deze vragen op diepgaande wijze te onderzoeken. Alle kenmerken die genoemd worden in verband met hoogbegaafdheid zijn terug te leiden naar de noodzaak deze te bezitten om je Bewustzijn te onderzoeken en te ontwikkelen, te groeien als Ziel. Als hoogbegaafde snap ik je vragen, weet ik dat je op zoek bent naar vragen achter de vraag en antwoorden achter het antwoord. Ik zal mijn uiterste best doen tijdens een sessie de vergaande vragen te stellen die je zelf zou willen stellen.

Hypnose wordt vooral gebruikt voor minder diepgaande zaken, als trukendoos om kunstjes mee te doen of te leren. Regressietherapie gaat al wat verder. Maar Alignment Hypnosis kan nog veel dieper gaan, we gaan echt naar binnen kijken, naar dit leven, vorige levens, maar ook het leven tussen levens in. Het kan prachtige informatie opleveren over zaken waar jij zelf niet goed bij kan. Daarbij is het belangrijk dat je openstaat voor spiritualiteit omdat er veel vanuit dat veld voorbij zal komen. Je hoeft er nog niet heel actief mee bezig te zijn, maar als er weerstand op zit dan sluit je jezelf af en kun je er gewoon moeilijk bij. Ik kan nog zo’n goede begeleider zijn, als jij niet wilt dan kan ik niks.

Bij hypnose blijf je alert, ben je in ‘slaap’ maar toch wakker. De meeste mensen krijgen gewoon alles mee wat er gezegd en gedaan wordt. Je eigen alarmsystemen blijven normaal actief en ik kan je dan ook niets laten doen wat je niet wilt. Je kunt zelf ieder moment uit de hypnosestaat komen wanneer jij dat wilt. Het best te vergelijken is het met het moment vlak voor je in slaap valt of aan het wakker worden bent. Je weet dat je in je bed ligt en toch zie je beelden en ‘droom’ je van alles. In die ‘staat’ kun je bij allerlei informatie uit je hoger bewustzijn, waar je normaal gesproken niet bij kunt. Maar je kunt ook contact maken met overledenen, met andere zielen, met gidsen, engelen, begeleiders, hoe je ze maar wilt noemen. Al doen we ons best, we kunnen niet precies sturen met wie of wat we contact maken, maar we krijgen altijd informatie die voor jou van belang is, op dat moment.

Wat als we contact zouden maken met ‘kwade geesten’, ‘de duivel’ of andere negatieve energie? Voor mij is het antwoord daarop dat dit niet bestaat. Het zijn allemaal en altijd Zielen. Zielen waarmee het dan vrijwel altijd niet goed gaat, die in de knoei zitten, beschadigd zijn. Die geen idee hebben wat er aan de hand is of wat ze moeten doen. Heel vaak kunnen we ze helpen. En we kunnen ze altijd verzoeken weg te gaan. Tot nu toe hebben we het altijd op kunnen lossen en blijkt er vooral vaak sprake te zijn van verwarring in plaats van kwade opzet. Ik heb al heel veel gezien en gehoord, schrik dus nergens van en ik ben niet bang. Samen komen we er wel uit.

Healing Hypnosis

Ik ben geschoold in Introspective Hypnosis, een vorm van quantum hypnose. Dat is een methode die is gestoeld op een bepaalde werkwijze, een protocol, zoals bij veel hypnose-opleidingen het geval is. Je leert een bepaalde volgorde en manier van hypnotiseren en je wordt geacht deze methode aan te houden. Ik heb zelf QHHT sessies ondergaan en de boeken van Michal Newton van de methode Life Between Live bestudeerd. Maar ik had moeite met de kaders die mij daarin gesteld werden. Ik wilde zelf bepalen welke onderwerpen er wel of niet aangeraakt mochten worden en de manier waarop ik iemand onder hypnose bracht per persoon bekijken.

In de loop van de tijd leerde ik mijn eigen inducties schrijven, een soort van geleide meditaties waarmee je iemand onder hypnose brengt. Dit werkt vrijwel altijd en brengt jouw verbeelding goed op gang. Ook de rest van mijn methodiek wijkt af van wat gebruikelijk is daarom heb ik er een eigen naam aan gegeven: Healing Hypnose.

Een hypnose sessie kost veel tijd. We hebben eerst een gesprek over jou en je vragen, dan doen we een ontspanningsoefening en vervolgens ga je onder hypnose. We praten nog even na en zorgen dat je weer helemaal ‘wakker’ bent voor je naar huis gaat. Samen kost dat al snel zo’n 3 tot 6 uur. Zorg dat je na een sessie niets meer hoeft te doen, neem de tijd voor jezelf om het te laten bezinken. Rij rustig naar huis, ga naar het bos, kruip op de bank of lekker je bed in. Een sessie is intens en kan lang doorwerken. Maar er gebeuren altijd hele bijzondere dingen en dat maakt het prachtig werk.

De kosten voor een sessie bedragen € 300,-. Een sessie duurt tussen de 3 en 5 uur. Als je de afspraak hebt gemaakt, heb je je ook verplicht tot het betalen van de kosten. Afzeggen kan alleen tot een week van te voren. In noodgevallen kan binnen die week de afspraak verzet worden naar een latere datum, maar niet meer afgezegd. Doe dit laatste alsjeblieft alleen in noodgevallen, ik heb immers een hele dag voor jou gereserveerd en kan die niet meer vullen op zo korte termijn.

Ik maak altijd een geluidsopname van de sessie en meestal ook een video-opname. De geluidsopname krijg je na de sessie thuisgestuurd via WeTransfer zodat je de informatie nog een keer kan naluisteren.
De video-opnamen worden in sommige gevallen gebruikt voor een filmpje op YouTube. Over het algemeen alleen als er dingen in naar voren gekomen zijn die voor iedereen leuk en interessant zijn om te horen. Dit zal altijd in overleg en overeenstemming met jou gebeuren, niets wordt zonder jouw toestemming openbaar gemaakt.

Je bent van harte welkom voor een mooi avontuur.