Vanuit welk perspectief kijken we?

Hoogbegaafdheid in het juiste perspectief

Welk perspectief bekijken we?

Als kind had ik al in de gaten dat er meer aan de hand was met deze aardbol dan dat we geleerd kregen. Hoe konden die grote mensen denken dat de maan kon zorgen voor eb en vloed, maar geen invloed zou hebben op al het water in ons lichaam?
Dit was niet de enige vraag die ik al ver voor de leeftijd waarop je dat zou verwachten stelde aan mijzelf. Veel van de vragen stelde ik niet hardop, ik had al vroeg in de gaten dat je meestal geen werkelijk antwoord kreeg. Het kon voor mij niet anders dan dat er veel meer aan de hand was dan waar men over praatte.

Zoals ik het de afgelopen jaren heb leren zien, maken we allemaal een ontwikkelingstraject door waarbij je op een bepaald niveau ‘instapt’. Bij hoogbegaafden ligt het startniveau al hoog, op de grens van wat er op deze aardbol mogelijk is.

Wanneer je beseft dat er wellicht nog veel meer is dan deze aardbol, besef je ook dat wat hier een hoog ontwikkelingsniveau is, dat op zielsniveau best pas in de middenmoot zou kunnen zijn. Er is dus veel om over na te denken, veel te leren en veel te ontwikkelen, voor iedereen, op ieder niveau.

Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? en Waarom ben ik hier?

Heb jij het antwoord op bovenstaande vragen al gevonden? De kans is groot dat jij ze jezelf ook al stelde toen je nog een klein kind was. Zij vormen voor veel hoogbegaafden een rode draad door hun leven. Deze vragen houden direct verband met alle gaven die je als hoogbegaafde hebt. De vragen zijn te stellen op een heel ‘aards’ niveau maar als je het aandurft kun je ze ook op een veel hoger niveau stellen en je verdiepen in wie je werkelijk bent, waarbij je verder gaat kijken dan je aardse leven van dit moment.

Hoogbegaafdheid en levensvragen

In de loop van ruim 20 jaar waarin ik nu met hoogbegaafdheid bezig ben, is mij heel erg duidelijk geworden dat de essentie van hoogbegaafd zijn heel erg veel te maken heeft met het zoeken naar een antwoord op deze levensvragen.

Pas op mijn 32e kwam ik achter dat ‘wat er met mij aan de hand was’ hoogbegaafdheid heette en dat dat eigenlijk helemaal niet zo slecht was. Het werd alleen nauwelijks begrepen door de wereld om mij heen. Niet alleen door school of mijn werk, maar ook mijn ouders, partner en vrienden werd ik bestempeld als ‘anders’, en dan meestal niet zo positief bedoeld, maar niemand kon mij nou uitleggen waar dat aan lag. Mijn eigen zoektocht naar hoogbegaafdheid in mijn eigen leven, bracht mij tot de conclusie dat de bovenstaande levensvragen heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onszelf en van de hele mensheid. Het is de reden van ons bestaan. De belangrijkste vraag die wij ons kunnen stellen is: Wie ben ik?

Als je op zoek bent naar antwoorden over hoogbegaafdheid die verder gaan dan intelligentie en leren, dan staat er veel voor je op deze site. Voor mij is hoogbegaafdheid zo ontzettend veel meer. Intelligentie, snel leren, gymnasium en universiteiten, testen doen, wiskunde en puzzeltjes oplossen, spelletjes winnen op televisie, zijn niet de essentie. Al sinds 2004, toen ik als één van de eersten in Nederland open en bloot op internet begon te schrijven over hoogbegaafdheid, geef ik aan dat hoogbegaafdheid veel meer is dan goed kunnen leren. Dat is inmiddels gelukkig algemeen geaccepteerd en die aanwijzing vind je op iedere website wel terug.
De hoogbegaafdenwereld heeft sinds 2010 een explosie aan experts opgeleverd. Toen we in 2009 de hoogbegaafdenafdeling OPUS op het Olympus College te Arnhem startten en een jaar later de staatssecretaris subsidie beschikbaar stelde, schoten de afdelingen, scholen en experts de grond uit. Gelukkig voor al die kinderen die nu veel meer gezien worden, anders les krijgen en veel minder alleen zijn, maar we zijn er nog lang niet. We moeten nog altijd heel veel leren over wat belangrijk is voor deze categorie mensen, de hoogbegaafdheidswereld is zelf nog niet eenduidig, we zijn nog lang niet bij het ideaal. Daarvoor moeten we eerst nog veel beter begrijpen wat hoogbegaafdheid eigenlijk is en openstaan voor verandering in het beeld dat daarover bestond en bestaat. Want dat beeld is nog altijd volop in ontwikkeling.

Meer en meer ging ik een andere kant zien aan hoogbegaafdheid. En uiteindelijk snapte ik wat ik zag: Hoogbegaafd zijn gaat over een hoog bewustzijn. Voor het beantwoorden van de levensvragen is dat hoge bewustzijn van groot belang. Hoe hoger je bewustzijn hoe diepgaander je in staat bent antwoorden te zoeken, te vinden en te geven op deze levensvragen. Het hoge bewustzijn is voor mij dan ook het allerbelangrijkste element geword. De spirituele kant hiervan, voor wie daar aan toe is, wordt belicht in andere pagina’s op deze website. Voor de nog meer rationeel gerichte mensen onder ons, na jaren van coachen, zoeken en mezelf vragen stellen kwam ik tot de volgende conclusie:

De essentie van hoogbegaafdheid:
  • Het kunnen leggen van vergaande verbanden en het op diepgaande wijze doorzien van processen, klein en groot.
  • Om dat te kunnen doen bezit je 5 instrumenten, 5 gaven, op een hoog ontwikkeld niveau: Bewustzijn, Sensitiviteit, Creativiteit, Doorzettingsvermogen en Intelligentie.

Bewustzijn is daarvan het belangrijkste en ‘grootste’ instrument. De mate van bewustzijn maakt het verschil tussen heel intelligent zijn en hoogbegaafdheid. Zoals uit de hypnosesessie met Sandra blijkt, speelt het lichaam waarin je je bevindt daarbij een grote rol. Deze hoge graad van bewustzijn kan alleen worden bereikt in een hoogbegaafd lichaam. Elders beschrijf ik hier meer over.

Het doel van hoogbegaafdheid:

Jezelf en het leven op diepgaande wijze leren kennen. Doordringen tot de kern van je ziel en begrijpen hoe de wereld en zijn processen werkelijk in elkaar zitten. Wanneer je doorgedrongen bent tot jezelf, je een eerlijk en betrouwbaar zelfbeeld hebt, stevig in je zelfvertrouwen staat en authentiek kunt leven, ga je als vanzelf je bijdrage aan deze wereld leveren. Je levert je bijdrage door precies te zijn wie je bent, dan komen jouw kwaliteiten vanzelf in het licht te staan.

Hoogbegaafdheid in het Juiste Perspectief

Welkom bij hoogbegaafdheid in de nieuwe wereld. Eerst zullen we onszelf moeten leren begrijpen voor we begrip kunnen vragen van de wereld om ons heen. Hoe kunnen we uitleggen wat hoogbegaafdheid is aan mensen die niet hoogbegaafd zijn, als we zelf niet eens precies weten hoe het zit? We zullen eerst zelf hoogbegaafdheid in het juiste perspectief moeten zetten.
Je bezit 5 gaven op een bijzonder hoog niveau. Waarom is dat? Wat voor invloed heeft dit op je leven?

De ontdekkingstocht naar jezelf, je eigen authenticiteit, is niet altijd makkelijk. Sterker nog, is soms een heel zwaar en moeilijk karwei. Daarom heb je heel wat skills nodig om daar goed doorheen te komen. Daarom heb je zoveel instrumenten op hoog niveau. Om te begrijpen, om te blijven zoeken, om door te zetten, om alle richtingen te bekijken, verbanden te leggen en te doorzien hoe alles in elkaar steekt.
Angst, een emotie die met stip op nummer 1 staat in deze wereld, voert vaak de boventoon en maakt dat we veel uit de weg gaan. En toch moet je oog in oog gaan staan met alles wat je bang maakt om het beste in jezelf naar boven te brengen.

Gelukkig ben je allang niet meer alleen. Vele hoogbegaafden zijn op zoek naar de kern van wie ze zijn. Kijken verder dan het stereotype plaatje van decennia geleden. Ze denken na, zoeken uit, stellen vragen en durven zich te laten zien. De tijd dat je hoofd er daadwerkelijk af ging als je boven het maaiveld uitstak ligt achter ons. En hoewel nog hele volksstammen niet weten wat ze er mee aan moeten, groeit de kennis en ervaring, de openheid en de openhartigheid. We hebben nog tijd nodig voor we ‘volwassen’ zijn maar gelukkig zijn we de kinderschoenen nu wel ontgroeid. Je kan, mag en eigenlijk ‘moet’ er over praten om de muren die om ons heen gebouwd waren, en wij om onszelf heen gebouwd hadden, verder af te breken. Voor jou, voor mij, voor onze kinderen en de toekomst. Dat alles omvattende perspectief gaan we nader bekijken.