Hoogbegaafdheid in het juiste perspectief

Hoogbegaafdheid en ondernemerschap

Veel hoogbegaafden starten vroeger of later een eigen bedrijf. Dit aantal, aangevuld met alle hoogbegaafden die er wel over nadenken maar nog twijfelen en de stap niet durven zetten, geeft een hele grote groep.

En dat is niet zo vreemd. De meeste hoogbegaafden gaan erg graag hun eigen gang. Ze hebben nogal moeite met autoriteit, zeker wanneer die op onrechtvaardige wijze wordt ingezet. Daarnaast levert het goed samenwerken met collega’s nogal eens problemen op, stuiten ze op communicatiestoornissen of voelen ze diep van binnen heel goed dat er veel meer in ze zit dan dat er binnen hun werk uitkomt. Bovendien zijn hun dromen vaak veel groter dan ze binnen een dienstverband als werknemer kwijt kunnen.

Je kunt als hoogbegaafde ondernemer twee kanten op. Of je valt in dezelfde valkuilen als toen je werknemer was óf je leert je mindere kanten doorzien, begrijpen en er mee dealen. Alleen in dat laatste geval kun je heel succesvol worden als ondernemer. Ook hiervoor geldt natuurlijk dat de verschillen per persoon groot kunnen zijn.

Hoogbegaafde ondernemers zijn over het algemeen zeer creatief, zijn bereid de nodige (goed doordachte) risico’s te nemen, zien vaak de gaten in de markt, hebben het doorzettingsvermogen en de veelzijdigheid die nodig is om ondernemerschap op een goede manier vorm te geven.

Wanneer hoogbegaafde ondernemers lekker in hun vel zitten, zichzelf echt kennen en de juiste dingen aan het doen zijn, dan stralen zij. Dan zijn zij automatisch bezig met zaken die betekenisvol zijn. Dat zit ze in het bloed. Volgens mij zijn hoogbegaafden niet zo heel geïnteresseerd in het leveren van hoge prestaties, ze willen dingen doen die van betekenis zijn, een bijdrage leveren. Binnen het ondernemerschap is dat heel goed mogelijk.