Hoogbegaafdheid is veel meer dan goed kunnen leren

Hoogbegaafdheid in het juiste perspectief

Hoogbegaafdheid is veel meer dan goed kunnen leren

Hoogbegaafdheid was voor mij in den beginne iets wat ging over wat jij kunt als mens. Dat was ook datgene wat besproken werd door de handvol mensen die zich er op dat moment mee bezighield. Toen ter tijd, eind jaren negentig, ging het vooral over school, leren en hoge prestaties leveren. Als je dat niet deed was er ‘iets mis’ met jou als hoogbegaafde.

Maar al snel werd het voor mij veel groter. Ik ging zien dat het niet alleen over intelligentie ging. Dat kwam vooral omdat ik zelf zo weinig zichtbaars had waaruit men in eerste instantie kon waarnemen dat ik zo intelligent was. Ik had het niet bijzonder goed gedaan op de middelbare school en ik vond het starten van mijn eigen bedrijf begin 1999, de binnenspeeltuin Jungle Town in Wijchen, vooral iets wat ik gestart was zonder dat ik echt goed wist waar ik aan begon. Ik had dan wel veel tijd en energie in de voorbereidingen gestoken maar dat was in mijn beleving normaal, anders begon je er toch niet aan?

Toen ik echter met meer hoogbegaafden in aanraking begon te komen, doordat ik vrijwilligerswerk begon te doen en een afdeling van Pharos weer nieuw leven in begon te blazen, werd mij al snel duidelijk dat wij als hoogbegaafden ook allemaal van elkaar verschilden. Wij waren niet de groep met een aantal standaard kenmerken die er op dat moment nog aan verbonden leek te zijn.

Als je op zoek bent naar het antwoord op de vraag ‘Wie ben ik’, kijk je dan alleen naar de mens, het fysieke lichaam, de dingen die je doet, de dingen die je gedaan hebt, de handelingen die je uitvoert? Voor mij was dat niet genoeg. Want er was zoveel dat mij overkwam wat ik eigenlijk niet goed kon verklaren.

Door mijn bijzondere spirituele ervaring in 2002 was ik er inmiddels heel zeker van dat toeval niet bestaat. Maar als toeval niet bestaat, dan betekent dat dus dat iets expres gebeurt, gearrangeerd wordt, gecreëerd. De meeste mensen roepen wel dat toeval niet bestaat maar denken er verder niet over na wat dat impliceert. Als ik datgene wat ik ‘geen toeval’ noem niet zelf doe, wie of wat doet dat dan?

In ieder geval niet de mensen om mij heen. Zij wisten niets van mijn spirituele ervaring en dus ook niet van de dingen die ik daarna deed. Zij wisten niet wat zij moesten creëren om mij de ervaringen te laten hebben die ik ondervond. Zij wisten immers helemaal niet waar ik mee bezig was, over nadacht, naar op zoek was. Ik moest er meer over weten, het liet mij niet los.

Hoe kwam het dat ik in staat was signalen op te vangen die anderen niet opmerkten, die er voor zorgden dat ik wist wat ik moest doen? Die zorgden dat ik wist wat anderen moesten doen? Het pad naar het zien van mijn bewustzijn werd voor mij neergelegd, ik hoefde hem alleen maar te bewandelen. En dat deed ik.

Zo ging ik zien dat hoogbegaafden zich overal mee bemoeiden omdat ze zoveel meer waarnemen dan een ander. Ik ging zien dat ze allemaal andere belangstellingen hadden en niet alleen goed konden rekenen of literaire teksten tevoorschijn konden toveren. Sterker nog, de meeste hoogbegaafden die ik ontmoette hielden zich daar helemaal niet mee bezig. Ze waren vooral bezig te overleven in een wereld waarin ze niet tot nauwelijks geaccepteerd werden.
Talenten die zij bezatten bleken heel vaak op een heel ander terrein te liggen dan de wetenschap, wiskunde, artistieke kunsten of parate kennis. De talenten waren heel erg divers en werden vaak helemaal niet als zodanig herkent. Voor henzelf waren deze talenten zo gewoon dat ze verwachten dat iedereen ze had, oké misschien iets minder dan zijzelf, maar het was zeker niet bijzonder te noemen.

Al deze inzichten bij elkaar deed mij meer en meer beseffen dat hoogbegaafdheid over veel meer ging dan alleen intelligent zijn. Alleen intelligentie was al een onderwerp met vele perspectieven. Al die mensen die ik zag en sprak lieten mij beseffen dat als we hoogbegaafdheid alleen bekijken vanuit het plaatje van intelligentie, hoge prestaties en snelheid van leren en reproduceren, dat we dan een heel scheef beeld hadden van de werkelijkheid. Hoogbegaafdheid is veel meer dan goed kunnen leren.