Mind in Development

Er zijn een aantal mensen die ik graag even wil noemen en in het zonnetje zetten omdat ik heel erg dankbaar ben voor het feit dat zij mij de afgelopen tijd ontzettend hebben geholpen, of hun materiaal aan mij ter beschikking hebben gesteld voor deze website:

Jan-Frederik Nieborg, mijn Soulmate met wie ik al vele levens heb gedeeld en met wie de verbinding heel sterk is. Dank voor al je liefde, je warmte, je steun en praktische hulp.

Sandra Akkermans, zo blij dat wij als ‘zielenichtjes’ elkaar weer gevonden hebben. Ze heeft een enorme hoeveelheid uren aan deze website besteed, deelt zonder grenzen haar kennis met mij en wenst daar niets anders dan liefde voor terug. Ik ben je heel erg dankbaar! Haar (andere) werk vind je op www.qhht-nederland.nl.

Mijn kinderen, die er voor kozen hun leven met mij te delen, hun lessen te leren en samen vele ervaringen op te doen. Zowel hele mooie als minder fijne. Ze hebben mij een reden gegeven toen het moeilijk was en heel veel liefde als dat zo voelde. Ze zijn het mooiste dat mij in mijn leven overkomen is. Ik hou van jullie!

Astrid Wevers-Grims, voor de mooie, krachtige schilderijen die ze schildert en die ze steeds weer met mij deelt. Wil je ook graag zo’n mooi werk bezitten? Je vindt ze op https://www.awg-art.nl/

Willem van den Brink, voor de mooie foto’s die hij mij ter beschikking heeft gesteld. Ze zijn voornamelijk genomen tijdens zijn hardlooprondjes in het ochtendgloren.

Ik dank Tyler Ellison voor zijn channelings, ik heb er heel veel van geleerd. Zijn informatie kun je vinden op zijn website en YouTube kanaal.

En niet te vergeten alle andere mensen die onderwerp zijn in mijn verhalen, die mijn medespelers en de figuranten zijn in mijn levensverhaal. Die mij niet zelden hun vertrouwen schonken en hun verhalen met mij deelden. Zij zorgen dat ik groei en leer met een open hart te leven.