Over mij

De dubbele naam

Mijn naam is Esther-Marieke. Een dubbele naam. Voor veel mensen is dat een heel ding. Ik ben niet gedoopt dus het zijn geen doopnamen, het zijn de namen waarmee ik ingeschreven ben bij mijn geboorte. Een groot deel van de mensen accepteert mijn dubbele naam direct, vindt het een mooie, bijzondere combinatie en spreekt mij er zonder problemen mee aan. Maar er is ook een flink deel dat er moeite mee lijkt te hebben. Als ik mij voorstel kijken ze me een beetje moeilijk aan en vragen of ze me nu Esther-Marieke, Esther of Marieke moeten noemen? Ik antwoord dan altijd met: dat mag je zelf weten, ik luister overal naar, maar ik stel mij voor als Esther-Marieke. Soms krijg ik te horen dat mijn naam te lang, te overdreven of teveel zou zijn.

Een groep mensen, direct om mij heen, kent mij alleen als Marieke. Dat komt omdat mijn ouders mij altijd Marieke hebben genoemd en ik dus in het verleden ook alleen maar Marieke gebruikte. Maar toen ik begin 20 was werd het voor mij belangrijk om het eerste deel van mijn naam ook te gebruiken. Voor mij begon het te voelen alsof een deel van mij er niet bij hoorde, er niet mocht zijn. Ik waagde een poging om beide namen te gaan gebruiken maar de weerstand tegen deze aanpassing van mijn omgeving was groot, voor mijzelf voelde het onwennig en ik hield het niet vol.

Toen echter mijn spirituele zoektocht begon werd de urgentie weer groter. De drang om beide namen te gebruiken nam toe. Waarom ik dat voelde wist ik niet precies maar ik was geboren met 2 namen en dat was vast niet voor niets. Ik probeerde het opnieuw en omdat ik de speeltuin net verkocht had en dus een nieuw deel van mijn leven begon, verliep de overgang redelijk probleemloos. Mijn directe omgeving bleef mij Marieke noemen maar de mensen daarbuiten gingen mee in de beweging en voor mij voelde het heel prettig, het voelde completer.

Doordat ik mij met numerologie ging bezighouden werd mij duidelijk dat het gebruik van beide namen een andere energie teweegbracht. Een energie die goed bij mij past.
Wanneer je mijn geboortedatum uitrekent met behulp van numerologie, kom je uit op een 3.
De naam Marieke Dekens komt, uitgerekend, ook uit op een 3.
Over de 3 zegt Kryon: The number three vibration emanates power and energy. Balance of the “three” is necessary for you to proceed with enlightenment (physical, mental and spiritual). Uit: Kryon, The End Times

De naam Esther-Marieke Dekens komt uit op een 6.
Over de 6 zegt Kryon: If you look at the meaning of the six in the numerology of the ancient Tibetans, it is: Man at its highest level — harmony and balance.” Uit: Kyron, Montreal, 2017

Als de 3 balans nodig heeft om verder spiritueel te groeien, en de 6 is die balans, dan is het dus niet zo vreemd dat ik, onbewust maar bezig met de eerste stappen van mijn spirituele ontwikkeling, mijn naam aanpaste van een 3 naar een 6.

Toeval bestaat niet…

Daarbij ben ik in de Maya Astrologie een Gele Ster. De Gele Ster staat eveneens voor ‘harmonie’. Esther is een Hebreeuwse naam die ‘Ster’ betekent.
Door Esther te gaan gebruiken bracht ik de energie van de 6, balans en harmonie, en de Gele Ster dus dichter bij elkaar.

Op het moment dat ik dit deed was ik mij echter niet bewust van al deze zaken. Op een onbewust niveau echter werden de energieën verschoven en kwam het pad voor verdere spirituele ontwikkeling open te liggen.

Daarbij heeft de dubbele naam voor mij kennelijk nog een andere toegevoegde waarde. Ik realiseerde mij onlangs dat de mannen in mijn leven die mij op waarde geschat hebben, mij hebben laten zijn wie ik ben en mij enorm gesteund en geholpen hebben in dit leven, allemaal een dubbele naam hebben: Jan-Frederik, Jan-Karel en Gerrit-Jan.

Wat betreft vrouwen kan ik dat niet bepalen aangezien ik geen vrouwen met dubbele namen in mijn herinnering heb.