Op deze website vind je veel informatie over hoogbegaafdheid en het verband tussen hoogbegaafdheid en spiritualiteit. Een deel van de inhoud op de site is openbaar en gratis toegankelijk. Hiermee heb je de basis al te pakken.

Een ander deel van de inhoud bevat veel achtergrondinformatie, is ook persoonlijker en daarom niet openbaar. Dit kan je zien aan de groene slotjes op de tegels. In dit deel is naast diepgaandere informatie over hoogbegaafdheid ook een groot deel van mijn levensverhaal te vinden, mijn ‘boek’. Het is tot nu toe een bewogen leven geweest en hoewel het wel rustiger is geworden zit het nog steeds vol met uitdagingen en verrassingen. Ook schrijf ik over spiritualiteit en mijn ervaringen en belevenissen daarin. Dat doe ik met beide benen op de grond, ik probeer een brug te bouwen tussen het universele en de aardse wereld.

Om dit gedeelte te lezen kun je je abonneren. Er wordt een bijdrage van € 7,50 per  maand voor het besloten gedeelte gevraagd om het mogelijk te maken dit werk te blijven doen en deze website in stand te houden en uit te breiden. Je bijdrage wordt zeer gewaardeerd, hartelijk dank!

Betalen is niet mogelijk op dit moment.